Welkom op de website van Fysiotherapie Arnhem Zuid

Bent u op zoek naar een fysiotherapeut? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwalitatieve en persoonlijke fysiotherapie en daarbij werken wij met effectieve behandelmethodes. Onze enthousiaste therapeuten staan graag voor u klaar.

Fysiotherapie Arnhem Zuid is en locatie van Fysiotherapie Oud Zuid. Wij zijn een servicegerichte praktijk, waarbij fysiotherapie van hoogwaardige kwaliteit goed georganiseerd en laagdrempelig dicht bij huis kan worden aangeboden. Binnen onze kerntaken speelt coaching een belangrijke rol en staat zelfmanagement binnen de mogelijkheden van de patiënt voorop, gebaseerd op zijn of haar hulpvraag.

Samenwerking met andere zorgverleners, waarbij eerste en tweede lijn samengebracht worden in de wijk is een voorwaarde voor goed georganiseerde, zinnige en zuinige zorg.

Wist u dat u bij onze praktijk terecht kunt met en zonder verwijzing van uw huisarts of medisch specialist? Wanneer u op zoek bent naar een fysiotherapeut kunt u zich bij ons direct
inschrijven. Verder vindt u op onze website informatie over de praktijk en over hoe u ons kunt bereiken voor het maken van afspraken.

Wilt u meer informatie over vergoeding bij chronische aandoeningen, heeft u vragen over onze klachtenregeling of bent u benieuwd naar onze locatie Fysiotherapie Oud Zuid in Malburgen West kijk dan even op http://www.fysioarnhem.nl

Kwaliteitsregisters BIG, KRF NL en label Keurmerk

Alle onze fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het BIG- en KRF NL-register.

BIG staat voor ‘Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg’. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van in dit geval de fysiotherapeut volgens de Wet-BIG van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De BIG-registratie geeft u de zekerheid dat onze therapeuten voldoen aan de door het Ministerie gestelde voorwaarden om u zelfstandig te mogen behandelen als fysiotherapeut. Meer informatie over de BIG-registratie vindt u op www.bigregister.nl.

KRF NL is het KwaliteitsRegister Fysiotherapie van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). Opgenomen zijn in dit register betekent dat onze fysiotherapeuten voldoen aan de kwaliteitseisen van het KNGF. Kortweg betekent dit dat de fysiotherapeuten bevoegd en bekwaam zijn om het vak van fysiotherapeut te mogen uitoefenen.

Meer informatie over de het KRF NL vindt u op www.kngf.nl.

Daarnaast hebben wij aantoonbaar gemaakt dat wij voldoen aan enkele andere, hogere kwaliteitseisen en mogen daarmee het Label Keurmerk dragen.

 

Het label Keurmerk wordt toegekend aan praktijken die vrijwillig en op eigen initiatief hebben aangetoond op hoog niveau data te verzamelen en te gebruiken in een PDCA (Plan Do Check Act) cyclus.

De voorwaarden waaraan de praktijk en de binnen de praktijk werkzame fysiotherapeuten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het label Keurmerk zijn conform de huidige kwaliteitsregeling van Sticht Keurmerk Fysiotherapie.

 

Meer informatie hierover vindt u op https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/

Corona Protocol 

In onze praktijk hebben wij veel te maken met mensen met een kwetsbare gezondheid. In verband met het Corona virus en de algehele gezondheid van onze medewerkers en patienten vragen wij uw aandacht voor het volgende.

 

1.  Wij verzoeken u de algemeen geldende hygiëne maatregelen (handen wassen etc.) in acht te nemen.

2. Heeft u verkoudheidsklachten dan bent u bij ons gewoon welkom. De therapeut kan u vragen een mondkapje te dragen en zal dit zelf ook doen.

3.Bij een positieve test vragen wij u contact met ons op te nemen. Uw therapeut zal met u bespreken hoe we de afspraak vormgeven. Dit zal dan niet in groepsverband maar mogelijk individueel of op afstand zijn.

4. Bij koorts of productieve hoest dient u, los van het Coronavirus, uw afspraak tijdig af te zeggen.

5. Zorg er voor dat u een grote handdoek meeneemt voor op de behandelbank.

 

Samen zorgen we er voor u de beste zorg te kunnen blijven leveren.

Wij vertrouwen op uw begrip!

Team Fysiotherapie Arnhem Zuid