Tarieven

Standaardprijslijst per 01-01-2023

Onderstaande tarieven brengen wij in rekening wanneer u niet voor fysiotherapie verzekerd bent of verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen overeenkomst hebben gesloten. Vooraf aan de eerste behandeling zullen wij u daarover informeren.

Zitting Fysiotherapie in Praktijk € 48,00
Zitting Fysiotherapie aan huis € 68,00
Screening € 25,00
Intake en onderzoek na screening € 72,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 72,00
Lange zitting (voor patiënten met complexe aandoeningen) € 82,00
Behandeling inrichting € 59,00
Telefonische zitting € 19,00
Eenmalig Consult Fysiotherapeutisch onderzoek € 90,00
Intake en onderzoek na verwijzing inrichting € 72,00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 84,00
Instructie / overleg ouders patiënt € 58,00
Groepszitting 2 personen € 54,00
Groepszitting 3 personen € 41,00
Groepszitting 4 personen € 33,00

Verhindering:

Mocht u verhinderd zijn een reeds gemaakte afspraak na te komen, dan verwachten wij dat u deze afspraak uiterlijk 24 uur van te voren afzegt.
Doet u dit niet dan brengen wij 100% van het praktijk tarief in rekening. Deze rekening kunt u niet bij uw verzekering declareren!